top of page

Sessie psychotherapie: 60 EUR
Therapie aan huis: 70 EUR

Er is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk via uw mutualiteit. 
Terugbetalingsvoorwaarden variëren per mutualiteit en per leeftijdscategorie. 

Een overzicht van het recht op terugbetaling vindt u op volgende link:

https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html

Graag tijdig verwittigen wanneer u een afspraak niet kan halen. Een annulatie binnen de 24u wordt aangerekend.

bottom of page