top of page

Wanneer het doorbreken van symptomen of klachtenpatronen alleen (of met ondersteuning van belangrijke anderen) niet lukt, kan men ervoor kiezen om "bij iemand te gaan spreken ". Door op een specifieke manier te spreken en beluisterd te worden, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de symptomen of klachten aan te pakken. Deze manier van spreken en luisteren wordt tijdens de eerste gesprekken toegelicht.

 

De belangrijkste kenmerken van de werkwijze zijn dat er zo vrij mogelijk gesproken wordt, dat er voldoende tijd genomen wordt en dat er op een specifieke manier gezocht wordt naar de persoonlijke geschiedenis en de dynamiek waaruit de symptomen of klachtenpatronen voortgevloeid zijn. Vanuit dit vertrekpunt ontstaat er een ruimte om te spreken waarin verder ook belangrijke levensvragen aan bod kunnen komen. Het is immers mijn ervaring dat het spreken niet herleid kan worden tot een middel om de symptomen te behandelen als op zichzelf staande verschijnselen, maar dat deze verweven zijn met moeilijkheden op belangrijke levensdomeinen.

Sessies aan huis zijn in bepaalde omstandigheden mogelijk en worden per situatie bekeken. Voor vragen hierover informeert u best telefonisch.

bottom of page